Amiga lua, amigo mar - Claudia Castro - Cacheiras
O branco non pinta - Antía Otero - Casalonga
Mamá vive en min - Charo Baleiron - Luou
Mercedes Pacheco - Pedro ladrón de historias - Montouto
Patricia Gallego - Xiou xiou - Pontevea
Un fermoso ovo branco - Paula Carballeira - Ramallosa
Cancións para durmir a Pedro Chosco - Beatriz García Turnes - Rarís
O abeto - Carmen Domech - Tilos