Como asignar prazas nas actividades municipais

Sinopse

Escolle o mellor método para a asignación de prazas nas actividades municipais.

Votación

Por Sorteo de Inscritos/as
53% (%count votos)
Por Orde de Inscrición
47% (%count votos)
Votos totais: 43

Información xeral

Tipo: Debate aberto con votación

Categoría: Centros e Aulas

Propoñente: Administrador da Plataforma

Data alta proposta: 15 Xuño 2017

Data de remate: 31 Xullo 2017

Ámbito xeográfico: Concello de Teo

Información complementaria

Roll-up

Volantina

O debate

Por orde de solicitude ou por sorteo.

Hai veces que as previsións se desbordan e hai máis solicitudes ca prazas para unha actividade. Hai dous xeitos de decidir como se adxudican as prazas, ou ben o facemos segundo a orde de solicitude ou ben por sorteo.

Calquera das dúas opcións ten avantaxas e inconvenientes. A valoración de cada unha destas opcións correspóndevos a vós, xa que todos e todas nos beneficiaremos delas ou pola contra as sufriremos. Temos pois ata o 30 de xullo para decidir que sistema adoptamos para o acceso ás actividades municipais.

Nota : As persoas que precisen axuda técnica para votar poderán facelo na Aula de Informática do Concello e na Mediateca do Grilo.

Aportacións ao debate

Co sistema de orde de inscrición sempre quedamos fóra as que non podemos ir ao rexistro en horario de mañá. Voto polo sorteo, é o máis xusto.

Por sorteo puede quedar un hijo tuyo dentro y otro fuera del servicio, además la inscripción entra por registro, me parece más transparente.

por orden de inscricion ,non estar pendentes de sorteos os que posiblemente nunca sairia.outra opcion seria tendo en conta a demanda ofertar mais prazas

por orden de inscricion pareceme moito mais xusto e legal pois xa se avisa con antelacion.

que as tuas obrigas non afecten os teus direitos, hay xente que non ten tempo para deixar todo e apuntarse rápidamente nembargantes ten direito o servizo.

Hai xente que ten flexibilidade horaria para inscribirse rápido. Outra xente teno máis difícil. O sorteo neutralizaría esta disparidade.

Por orde de inscrición sempre que exista un aviso previo e apertura e inicio de inscrición. Tamén sería aconsellable o rexistro automático e non manipulable na base de datos do día e a hora de inscrición.
Paréceme o método mais xusto, xa que os sorteos só son válidos se se sortea un número de inscrición e a partir dese número cóntase ata cubrir vacantes. O sorte nominal, sempre dá problemas.