Farois apagados

Os farois levan apagados varios días na urbanización Braña dos Alféreces. Na praza interior, na rúa que linda ca urbanización de Mahia e no espazo que linda con Foltra.
Resposta pública do/da responsable:
Boas, paso aviso aos técnicos. Grazas. Uxia lemus
Pechada
Farois
26-02-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA