Bordillo de aceras rotos e perigosos

Travesia de Cacheiras 27
Resposta pública do/da responsable:
Boas, paso aviso ao servizo de Vías e Obras. Uxía Lemus
Pechada
Beirarrúas
27-02-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA