Revisar poste da luz

Hai un poste de cemento que semella estar moi estropeado polo pe con varias fendas, o poste está foco e vese moi debilitado. Si a carga dos cables enganchados fose enfrontada tería menos perigo pero é en ángulo por estar en curva e a presien que exercen os cables poden partilo. Debería revisarse.
Resposta pública do/da responsable:
Boas, necesitabamos algún datos da ubicación do poste en cuestión, pidenme desde os servizos técnicos, sobre todo para delimitar a titularidade do mesmo. Podería enviarme algunha foto máis ampla da zona? Gracias, Uxía Lemus
En Trámite
Farois
27-02-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA