Sin alumbrado público outra vez

En travesía de Montouto 24 frente o tanatorio estamos outra vez sin luz na rúa.
Pechada
Farois
06-03-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA