Non temos luz

Seguimos sin luz na urbanización Braña dos Alféreces. Una faroi afundido na praza. Sen luz na rúa que linda ca urbanización de Mahia e na rúa que linda con Foltra.
Pechada
Farois
06-03-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA