Luminaria estropeada

Pola presente notifícase a existencia dun farol avariado na praza central da Urbanización Braña dos Alféreces (a derradeira da praza ao pé das escaleiras). Rogariamos unha revisión e arranxo da mesma. Se máis reciban un cordial saúdo. Enrique Gil (Presidente da comunidade de veciños Fase IV)
Resposta pública do/da responsable:
Boas, paso aviso ao servizo técnico. Grazas. Uxía Lemus
Pechada
Farois
11-03-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA