Tagea perigrosa

Tagea perigrosa a pouco se cm. Do asfaltado. Na florida.
Resposta pública do/da responsable:
boas, paso aviso ao servizo de vías e obras. Grzas. Uxía Lemus
Pechada
Beirarrúas
11-03-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA