Revisar poste da luz

En realidade non se trata de un novo aviso senon a aportación, asegún solicitan, de un dato ou foto amplo da zoa. Apórtolles as coordenadas exactas que votedes poden inserir no Google Maps e saberán con todo detalle donde esta ubicado. 42º49' 43,6"N 8º35' 51,1" W
Resposta pública do/da responsable:
Boas, agora mesmo dou aviso. grazas, moitas grazas. Uxía Lemus
Pechada
Iluminación
13-03-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA