Cerramento ilegal en praza pública

Na praza publica o lado da casa consistorial de Cacheiras ( Lg Igrexa) hai uncerramento que impide o uso e disfrute dosbancos de pedra públicos colocados polo Concello; a maiores hai un vehiculo semi-abandonado no centro da praza.
Pechada
Foios, fochas e buratos na estrada ou terreo
29-03-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA