Factura agua

No me han facturado primer trimestre, cuando se prevee el cargo?
En Trámite
Auga e Sumidoiros
03-04-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA