NECESARIA LIMPEZA

Seria necesario desbrozar o tramo de escaleiras que baixan dende ó centro comercial ata as pistas deportivas dos Tilos. Ocupan mais da metade do paso que hai. Non sei si é competencia do Concello ou das comunidades de veciños deses edificios. Sexa como sexa, o concello debería de preocuparse por arranxalo. Un saudo
En Trámite
Beirarrúas
11-04-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA