Sen luminaria por Feros

Levamos dous dìas sen luminarias dende a estrada da travesia de cacheiras hacia Feros, e toda a aldea de Feros
Resposta pública do/da responsable:
Bo día. Coido que xa teñen a avaria arranxada, desde onte. Prego me confirme tal extremo, en uxialemus@teo.gal. Grzas e saúdos.
Pechada
Farois
24-04-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA