Señal stop

Señal de stop moi deteriorada. Moi Cerca do instituto.
Pechada
Beirarrúas
06-05-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA