Bases de Farolas

Hay duas bases de farolas que non repuxeron cando canbiaron todo o alumbrado e as deixaron tal e como se ve nas fotos, xunto os contenedores da zona norte da urb Aguas Mansas.
Resposta pública do/da responsable:
Bo día, damos aviso aos técnicos. Grzas e saúdos
Pechada
Farois
03-06-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA