PRAGA DE RATAS E CONTEDOR DE PAPEL EN MALAS CONDIC

Bo día, Póñome en contacto para indicar que hai unha praga de ratas na rúa Loureiro, número 1 (Os Tilos ). Están pola zona dos contedores de lixo. Ademais hai un contedor de lixo de papel que está excesivamente en malas condicións polo que se solicita sexa retirado. Indico que estivemos sempre sen este contedor de lixo de papel e que fai uns 2 meses aproximadamente que puxeron un en moi malas condicións e penso que viña con ratas incluído.
Resposta pública do/da responsable:
En Trámite
Outros
06-06-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA