Averia no alumbrado público

Na aldea de cobas na parroquia decacheiras non funciona o alumbrado público
Pechada
Farois
14-06-2019

OUTROS AVISOS REXISTRADOS NA PLATAFORMA